Monday, 25 September 2017

Богомилското движење

НАУЧНА ИСТОРИСКА БИБЛИОТЕКА БР.1

Драган Ташковски

БОГОМИЛСКОТО ДВИЖЕЊЕ

Скопје, 1949

ИЗДАНИЕ НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ за националната историја на македонскиот народ

наскоро за прв пат на интернет – на www.loza.mk

читајте повеќе за Богомилите на ЛОЗА (клик)