Thursday, 19 October 2913

Погубувањето на Робеспјер

Јас немам никаква доверба во сите тие туѓинци на кои лицата им се покриени со патриотски маски, и кои се мачат да се прикажат за поголеми републиканци одошто сме ние..

Тие агенти на туѓи сили треба да бидат уништени.

За тоа свое неразумно искажување, Робеспјер плаќа со главата.

26 јули 1794