Tuesday, 21 November 2017

Резултати од мерењата на геоглифот во Овче Поле

Научниот текст на експертите од странство и од Македонија, кој што дава извештај за првиот дел од мерењата во Овчеполието, направени со интердисциплинарни методи и поддржани од локалните истражувачи, минатата година беше презентиран на Третата Виртуелна Меѓународна Конференција за Напредни Истражувања во Научните Области – ARSA 2014 во Словачка.

SBRG geoglyph team

Научниот труд со прелиминарните резултати од истражувањата е достапен и за пошироката јавност. Се надеваме дека овој пат македонските медиуми и институции конечно ќе внимаваат на правописот и грамотноста во извештаите и вестите, со што би се избегнале претходните негативни ефекти од нивните “ексклузивни” информирања.

all seeing 33

Прочитајте го научниот текст на следниот линк.

можеби ќе Ве интересира:

Continuing the research of the SBRG at the geoglyph of Kanda in Macedonia

Видео од големиот македонски геоглиф

Нова Македонија: Најмногу самоубиства има меѓу март и јули
Шаманот и шаманската иницијација
Румелија на средновековните мапи
Медичи и Корпус Херметикум од Македонија
Од кога постои Свети Николе?
Кога дедо Нојо се изнапил на сермиа
Спомени на Ѓорче Петров 20
Дамјан Груев и почетоците на револуционерното дело
Управувањето со културното наследство во новиот поредок
Воведување на младите талентирани автори во дигиталната издавачка индустрија