Посветено на Александров и Делчев

По што ли нозеве ќе газат

Ќе стане светот сон за нас

А Вардар, Марица и Дунав,

горд Балкан, Странџа, Пирин свет

во души ќе ни греат, ѕунат

сред спомен потемнет.

_____________________

Пејо К. Јаворов – Одбрани творби

избор, превод и предговор Гане Тодоровски

МИСЛА, Скопје 1983

 

Leave a Reply