Monday, 20 November 2017

Масонските ложи во Република Македонија

Слободната масонерија веќе со години е официјално активна во Македонија. Знаеме дека ритуалите на слободните ѕидари на овие простори се практикувале уште од многу поодамна. Кои се масонските ложи во Република Македонија?

Grand Lodge of Macedonia

Ложа СКОПЈЕ

Ложа ЕДИНСТВО

Ложа БЕЛИ МУГРИ

Ложа УТРИНСКА ЅВЕЗДА

Голема Ложа на Македонија

извори

www.glm.org.mk
https://www.facebook.com/pages/The-Grand-Lodge-of-Macedonia/36262887616