Корените на македонската архитектура

Колку знаеме за нашите корени? Дали исчезнувањето на животот во македонските села најавува повторно враќање во родните огништа? Куќата е најчистиот расен израз, и ако исчезне определен тип на куќа, исчезнува една раса. На секоја педа од земјата имаме археолошки локалитети, но колку се тие заштитени и правилно промовирани? Секој град, секоја населба во Македонија има неолитски корени. Што знаеме за македонската архитектура?

Документарен филм за корените на македонската архитектура

Leave a Reply