Thursday, 19 October 8113

Што се случуваше во 2001ва година?

Најмалку ни треба уште една дестабилизација од ваков вид. Се надеваме дека факторите и структурите кои што можат да спречат нова ескалација ќе направат повеќе за доброто на македонскиот народ отколку во 2001ва година. Мир луѓе, мир…