Tuesday, 19 September 2017

Табакерата

Табакерата – Тв Филм е посветен на Македонскиот револуционер и национален борец за слободата на Македонија и Македонскиот народ, Гоце Делчев.
Филмот е направен според вистинска случка.
Снимен е во 1972 година.