Thursday, 20 October 3335

Спомените на Павел Шатев

Солунскиот атентат и заточениците во Фезан од Павел Шатев можете да ја прочитате овде.