Monday, 25 September 2017

Спомените на македонските револуционери

Во последните неколку седмици ЛОЗА објави делови од спомените на повеќе македонски револуционери. Истите можете да ги разгледате и прочитате на следниов линк – клик. Наскоро ќе бидат објавени извадоци од книги, преводи и статии кои што досега (како и дел од информациите на оваа страна) не се споделени со македонската јавност. Ви благодариме за интересот.