Monday, 20 November 2017

Едвард Бојл

(Сер Едвард Бојл – Претседател на Лондонското друштво за Блискиот и Средниот Исток)

Борбите на Македонците се еден стремеж кон слобода на еден јасно обособен и свесен народ.

(списание Контемпорери Ревју, Лондон 1927)