Monday, 20 November 2017

Лав Толстој

Малку е срамно, но должен сум да Ви признаам дека имам доста заматени претстави за Вашата татковина. Знам само оти се наоѓа во Архипелагот, оти ја владеат Турците и оти на христијаните животот не им е најдобар. Ама од Вашите кажувања се гледа дека е многу несреќна земја…

(од разговорот на Димитар Ризов, дипломат и публицист, со големиот руски писател Лав Толстој, кого го наговорувал да се заземе пред европското јавно мнение за Македонија…)