Saturday, 19 August 2017

Конгресите на ВМРО

Ресен, 1894 година
Солун, 1894 година
Солун, 1903 година
Смилевски Конгрес – Смилево, 1903 година
Прилепски Конгрес – Прилепско, 1904 година
Рилски манастир, 1905 година
Жабокрт, 1908 година
Србиново, 1925 година
Крупник, 1928 година
Тросково, 1932 година