Tuesday, 21 November 2017

Исчезнатото и оттуѓено културно богатство на Македонија

Колкав број на македонски артефакти ги красат витрините на европските и светските музеи? Дали некогаш ќе дочекаме барем дел од истите да бидат вратени во нашата земја? Погледнете го документарниот филм за исчезнатото и оттуѓено културно богатство на Македонија со снимки од музеите во Европа.