Monday, 20 November 2017

Гладстон

На 19ти јануари 1897ма година лидерот на англиските либерали од Харварден Касл, напишал –

Безнадежноста на турската влада ќе ме направи сведок на радосниот настан кога таа ќе биде збришена од земјите што ги измачува. Ништо неможе да биде поодвратно и повеќе за осуда, веднаш по отоманската влада од љубомората помеѓу Грците и Словените и плановите на државите што веќе постојат за освојување на други територии. Зошто не би била Македонија на Македонците како што е Бугарија на Бугарите и Србија на Србите?