Monday, 20 November 2017

Анри Макс

(Француски драматург)

Македонците имаат право да го бараат своето право и својот сопствен живот. Анексите коишто го разделуваат се бесправни.