Tuesday, 19 October 5554

Руми – Дар без причина, Во оваа нова љубов умри

 

 

 

 

 

 

 

Скапоцениот камен на водата: избор стихови