За Македонцките Работи – шчо требит да праиме?

За Македонските Работи

Предговор

Што направивме и што треба да правиме во иднина?

Има ли потреба за Македонски национални научно-литературни друштва?

Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред

Составувала ли, составува ли и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка единица?

Неколку зборови за македонскиот литературен јазик

За Македонцките Работи, издание 1945та

Крсте Петков Мисирков, биографија

1 Comment

Leave a Reply