Monday, 23 October 2017

Грабнувањето на Хелена

Убавата Хелена е сведок за вистинската сила на египетската магија и за моќта на скриеното КА – персонификација на човековото битие. Двојник.

КАИРСКА МАГИЈА