Делумно – од Розата од Вода

Колку е прекрасен македонскиот збор делУмно. Умот е тој кој ги перцепира работите како делови. Тие од секогаш се едно, а и секогаш ќе бидат едно. Самиот знак за бесконечно или осумката што лежи, го симболизира курикулумот, односно чакрата, односно црквата – принципот на конвергенција и дивергенција кон атракторот и од атракторот и, чиниме , тоа отсекогаш било познато на некои нивоа, свесни или несвесни

– од Розата од Вода, Едни Македонци

Leave a Reply