Sunday, 22 October 2017

Ален Гинзберг – Солзи

„Солзи”, Ален Гинзберг (1926 – 1997), изведба Борис Мајсторов, техничко оформувње Љупчо Крстевски, избор на музика Марија Бојаџиева, од емисијата „Поезија и музика” на Македонско радио – Радио Скопје, уредник Петар Т. Бошковски. Фото-илустрација: Васко Марковски.