Monday, 20 November 2017

Спомени за отсечената глава

Васил Иванов, четник во четата на Васил Чекаларов, запишал свои Спомени со наслов „Отсечената глава 9 јули 1913 г.“ („Отрѣзаната глава 9 юлiи 1913 г.“), кадешто ја опишува дејноста на својата чета во Балканските војни (1912-1913) и нејзиниот трагичен крај. Книгата е издадена во Софија, Бугарија, во 1928 г.

На стр. 81 Иванов вели:
„Грција и Србија за мене не беа ништо друго, туку мали кученца, додека Македонија отсекогаш била Македонија. Таа имала свои славни цареви, коишто не им давале мир на новите наши поробители. Филип Македонски ги уништи Грците и само Демостен остана да лае против него. Зарем Грците не го помнат повикот кон атињаните: ,,О Филипос, о варварос ерхете…”, дека Филип варваринот доаѓа сакајќи да го уништи елинизмот, што пак Александар Велики, Македонскиот цар, го доуништи и за кусо време го достигна врвот на недостигнатите од ниеден цар победи? Но тие цареви не беа варвари. Грците ги мешаат поимите, тие ги сметаат своите ѕверства и злодела за културни дела, а борбата на Македонецот за слобода, црковни и училишни правдини – за бандитство и разбојништво…“

На стр. 52 Иванов вели:
„Ах, зошто ја немам силата на Александар Македонски та да го преобратам тоа гнасно и погано грчко племе во она што единствено им прилега – да бидат европски проститутки и да им даваат наслада на оние коишто одат по мажи, европските расипници и садисти!“

извор