Tuesday, 21 November 2017

Пристигнувањето на султанот во Битола (1911та година)

Пристигнување на железничката станица на Султанот Мехмед V Решад во Битола снимено од страна на Манаки Јанаки, Манаки Милтон во 1911 година.