Tuesday, 21 November 2017

Мојата ѕвезда е мое живеалиште

Мигот штом дојде завет да оставам
кому и зошто во свое време
со перото химни пеам
како птицата со клунот што пребарува
в земја зрно така и јас
во летот штом се оддалечам
со сонцето низ сè што сум поминал
тоа што било мое од минатото
пак да биде мое
во иднината живо
Тоа што се родило
од моето срце
и од мојата земја
да не се одроди од родот
така нека си остане
зачувано во целина
во мигот какво што било затечено
на земјата да се одржи
па и тоа од небо
в земја корен да пушти
моето соѕвездие е мојот народ
Мојата ѕвезда е моето живеалиште.