Saturday, 19 October 3872

Масонскиот сертификат на Протогеров

Сертификатот за членство на Александар Протогеров во Големата Ложа на Бугарија – мајстор ѕидар