Saturday, 19 August 2017

Масонскиот сертификат на Протогеров

Сертификатот за членство на Александар Протогеров во Големата Ложа на Бугарија – мајстор ѕидар