Monday, 23 October 2017

Македонска железница од 1883та година

Ориенталната железница (Источните железници) е прва компанија која ја експлоатирала железничката врска помеѓу Солун и Скопје.
Оваа железница меѓу народот, но и официјалните акти, била позната е и под името „Македонска железница“ за што говори и возниот ред од 1883 година.