Македонија – златната резерва на Русија

ГРОФОТ ШУВАЛОВ ДО РУСКАТА ВЛАДА: МАКЕДОНИЈА ДА НИ СЛУЖИ  КАКО ЗЛАТНА РЕЗЕРВА  ВО НАШИТЕ  ПОЛИТИЧКИ  КОМБИНАЦИИ  НА  ИСТОКОТ

“ Македонското прашање на Берлинскиот конгрес, остана нерешено поради повеќе причини. Меѓутоа, тоа нам не може да ни послужи за постигнување на одредени цели. После повлекувањето на руската војска од Бугарија, лесно може да дојде до промена на бугарската приврзаност спрема нас, особено затоа што веќе се јавува таква  тенденција.

Ако Кнежевството Бугарија остане до крајот со нас, тогаш може да се работи на припојување на Македонија кон него. Меѓутоа, постои и друга алтернатива – Македонија да се припои кон Србија, доколку таа ја напушти својата проавстриска политика.

Македонија треба да ни послужи како златна резерва за нашите политички комбинации во врска со нашата источна политика”.

Документи од секретните архиви на Руското правителство. Софија 1893

Leave a Reply