Зборникот на Кузман Шапкарев

Кузман Атанасов Шапкарев (Охрид, 1 февруари 1834 – Софија, 18 март 1909) бил еден од најзначајните собирачи, публицисти и афирматори на народни умотворби и еден од првите учебникари.

Сборникъ отъ български народни умотворения

Печатница на Либералний Клубъ, София 1981

Зборникот можете да го прочитате и превземете од Дигиталната библиотека при НУБ “Свети Климент Охридски” (клик овде)

Дел од зборникот е достапен и на современ македонски – ВикиИзвор

 

 

1 Comment

Leave a Reply