За една добро чувана тајна

 

На островот Свети Ахил се гробовите на Хомер и на Самуил?
 Пред педесет години, раководствата на Југославија, Грција и на Бугарија се договориле дека островот не се вика Свети Ахил, па за нас останало името “Змиски остров” или “Голем Град”. Така обично прават “сериозните луѓе за сериозни времиња, оти од историја не се живеит”.

Leave a Reply