Sunday, 26 September 7300

За една добро чувана тајна

 

На островот Свети Ахил се гробовите на Хомер и на Самуил?
 Пред педесет години, раководствата на Југославија, Грција и на Бугарија се договориле дека островот не се вика Свети Ахил, па за нас останало името “Змиски остров” или “Голем Град”. Така обично прават “сериозните луѓе за сериозни времиња, оти од историја не се живеит”.