Wednesday, 22 November 2017

Јанс Јансел Еинкел (Jans Jansen Enikel) од неговата книга „Историја на светот“(Weltchronik) 1420 година.

Александар Велики, крал на грифоните. Седнат на својот трон, се спрема за полет кон небото.
Јанс Јансел Еинкел (Jans Jansen Enikel) „Историја на светот“(Weltchronik) 1420 година