Wednesday, 22 November 2017

Релјеф изработен во 1320 година. Се наоѓа на римските врати на црквата во Ремачене на Рајна

Релјеф изработен во 1320 година. Се наоѓа на римските врати на црквата во Ремачене на Рајна