Wednesday, 22 November 2017

Полетот на Александар трети македонски на два грифона.

Полетот на Александар Македонски на два грифона. Уметничка резба изработена на коскен материјал. 9-10 век, се чува во музејот во Дармштад