Friday, 24 March 2017

Полетот на Александар Македонски на два грифона.

Полетот на Александар Македонски на два грифона.
Мермерна изработка од 11-12 век на северниот влез од катедралата на Свети Марко(Сан Марко) во Венеција