Friday, 26 May 2017

Полетот на Алексанар Македонски на два грифона.

Полетот на Алексанар Македонски на два грифона. Мермерна изработка на влезот од јужната страна на катедралата на Владимир Дмитриевскиj