Monday, 25 September 2017

Полетот на Алекдандар кон небото, на четири грифони. Минијатура изработена 1320 година

Полетот на Алекдандар кон небото на четири грифони. Минијатура изработена 1320 година