Wednesday, 22 November 2017

На сликата е покажан Александар кај што лета кон небото со помош на два грифона. Минхенски ракописи од XIV век (Enikels «Weltchronik)

На сликата е покажан Александар кај што лета кон небото со помош на два грифона. Минхенски ракописи од XIV век (Enikels «Weltchronik)