Monday, 25 September 2017

Месопотамијска изработка на керамика и позлатена. Александар е вознесен на небото на два грифона.

Месопотамиска позлатена керамика. Александар е вознесен на небото на два грифона.