Wednesday, 22 November 2017

Изработена завеса со полетот на Александар Македонски, во Регензбург, Јужна Германија во 13 век. Се наоѓа во музејот во Крефилд.

Завеса со полетот на Александар Македонски. Регензбург, Јужна Германија во 13 век. Се наоѓа во музејот во Крефилд.