Wednesday, 22 November 2017

Александар на два грифона. Мозаик во катедралата во Отранто, јужна Италија. Мозаикт е изработен 1166 година

Александар на два грифона. Мозаик во катедралата во Отранто, јужна Италија. Мозаикот е изработен 1166 година