Monday, 25 September 2017

Александар на два грифона. Мозаик во катедралата во Трани, во Италија.

Александар на два грифона. Мозаик во катедралата во Трани, во Италија.