Tuesday, 25 July 2017

Александар на два грифона. Мозаик во катедралата во Трани, во Италија.

Александар на два грифона. Мозаик во катедралата во Трани, во Италија.