Wednesday, 22 November 2017

Александар Велики, качен на два грифона. Се наоѓа на влезот од катедралата „S. Maria della Strada“

Александар Велики, качен на два грифона. Се наоѓа на влезот од катедралата „S. Maria della Strada“