Tuesday, 19 September 2017

Ќе дојде ден Македонија да биде држава…

Панче Коцев Иванов од село Врсаково, Штипско, вели дека откако бил ранет, Тодор Александров имал привидение. Кога на грб го пренесував преку реката Брегалница ми го кажа следното: “Ќе дојде ден Македонија ќе биде држава, но јас нема да дочекам”.