Градиштето кај селото Кнежје (видео од авион)

Што крие Градиштето кај селото Кнежје во Овче Поле? Дали таму се наоѓа древниот Пајонски град Била Зора, како што велат археолозите водејќи се од тезата на професорот Микулчиќ од 80те години на минатиот век, или под платото има некој сосема друг град?

Во јули 2014, како дел од првите архео-акустични истражувања во Република Македонија, членови на научниот тим го набљудуваа Овчеполието од авион на Аеро клубот во Штип. Видеото е снимено од SB Research Group. Си била еднаш една Бела Зора…

Градиштето кај селото Кнежје, каде што археолозите велат дека бил градот Бела Зора – фотографија од авион

 

5 Comments

  • […] Astronomical alignment of geoglyph in Republic of Macedonia may point to Royal connection Градиштето кај Кнежје (видео од авион) Окото што гледа Сè!По стапките на […]

  • […] Градиштето кај Кнежје (видео од авион) […]

  • […] Градиштето кај Кнежје (видео од авион) […]

  • […] alignment of geoglyph in Republic of Macedonia may point to Royal connection Градиштето кај Кнежје (видео од авион) Резултати од мерењата на геоглифот во Овче Поле […]

  • […] Погледнете го и видеото снимено од авион (клик) […]

Leave a Reply