Monday, 23 October 2017

Керамички чаши од 3 век пне

Пронајдени во 2002 година во Самуиловата тврдина во Охрид за време на археолошки истражувања од Музејот на град Охрид.
© Археолошки Музеј на Македонија