Sunday, 19 October 5558

Симулакруми и симулација

И сега, што правиме? Што е вистина, а што вистинитост?

Симулакрумот  не е никогаш она што ја крие вистината, туку вистината прикрива дека ја нема.  Симулакрумот е вистинитост.

Еклезијаст

Жан Бодријар – Симулакрумот е вистинитост