Мојата ѕвезда

Низ времето јас носам

и плодност и грижи

и радост и слава.

 

И плодот и крстот на својата земја

јас го носам –

Тука се моите страдања:

 

И под камен и на небо

и во постела бела

иста вршидба на зрно крваво.

 

А за мене на олтар

пеат Вечност.

Јас сум свадба.

И сè што е пород

мој знак носи.

 

И колку повеќе се стемнува

мојата ѕвезда

сè повеќе е јасна.

 

_________________

Ѕвездознаец, МИСЛА 1989

Leave a Reply