Thursday, 20 October 8596

Економскиот напредок на Македонија

Ние сме атрактивна дестинација, готова да ги пречека иновативните странски инвестиции.

Премиерот на РМ за CNN

6ти септември 2012