Tuesday, 21 November 2017

Клуч грч

Го заклучив небото, да не ми се

меша во љубовта.

Само твоето тело и земјата

со мене во љубов отклучени.

Го заклучив и сонот,

да не ми се мешаат привиденија.

Ти поубава од небото, слична на ѕвезда,

го отклучив небото, ги заклучив

подземјата, ти си поубав плод

од земјата. Го пуштив времето

меѓу нас да тече,

сè да допре,

во бран да се собира и шири

во љубовта и смртта грч

што дава и зема клуч.

il_fullxfull.322359318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

Ѕвездознаец