Monday, 23 October 2017

Загадочни шифри заклучени зад рими

Ќе го парафразирам Маркабру, еден фантастичен поет, трубадур од 13от век. Пишувал на Окситански, јазикот на jужните Французи, катарскиот таен јазик…

Поентира на следниов начин:

 

Љубовта е потполно лажна

Таа медот го цеди, а восокот го остава башка

Ако е лесно да се пее за неа,

тоа е како пресечена опашка

Сашо Гигов – Гиш

интервју во Пулс на Алфа ТВ

La Colonie Volvox