Македон – херој на Македонија и Македонците

Мал извадок од античкиот автор Diodor Siculus (90-21 bc):

18.1 Озирис не беше сам во походот, така оди Египетската приказна, беше придружен од неговите два сина Анубис и Македон, кои што се разликуваат во своите храбрости. И двајцата ги носеле најзабележителните воени симболи, земени од одредени животни чиј што карактер не е како храброста на луѓето, Анубис носел кучешка кожа, а Македон носел предни делови (шепи?) од волк. Поради оваа причина овие две животни биле почитувани од Еѓипјаните. На походот го зел и Пан…

20.3 ..син му Македон замина како крал на Македонија, која што беше именувана по него…

Leave a Reply